WordPress website

Maatwerk ontwerp omgezet naar een WordPress thema

Vrijwilligerswerk

Zo nu en dan doen we ook wat terug voor de maatschappij!

NIDA Den Haag

Doordat wij goede banden hebben met de mensen van NIDA is ons gevraagd of wij op vrijwillige basis een website voor ze konden maken. Wij vinden het belangrijk om iets voor de maatschappij terug te doen en konden hier natuurlijk geen nee tegen zeggen. Daarom hebben wij een ontwerp gemaakt en deze omgezet naar een WordPress website. Zo kunnen zij gemakkelijk de website beheren en hebben ze een toekomstbestendige website.


Klant NIDA Jaar 2019 Website https://nidadenhaag.nl/