Dienst

Ontwikkelen van websites, webshops en apps

Een website is vaak het éérste contact moment van een potentiële klant met uw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat u een mooi ontworpen website heeft. Wat nog belangrijker is voor uw potentiële klant is dat de website gewoon goed werkt. Want als uw website niet goed werkt of te langzaam is bent u de potentiële klant binnen enkele seconden kwijt. Dit zien we helaas al te vaak gebeuren. Prachtig ontworpen websites maar die simpelweg te langzaam zijn of niet goed werken op alle apparaten.

Inmiddels is meer dan 50% van het internetverkeer via mobiel en zijn er ontzettend veel apparaten op de markt. Hierdoor is het onmogelijk om de ontwikkelde website op alle apparaten te testen. Daarom is het belangrijk dat de ontwikkelaar gebruik maakt van de standaarden en weet wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Omdat wij bij elke website kijken naar de doelgroep, weten wij wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. De Nederlandse doelgroep maakt bijv. inmiddels bijna geen gebruik van oudere versies van Internet Explorer. Met deze kennis kunnen we nieuwere technieken gebruiken die zorgen voor een stabielere website en hoeven we geen extra code te schrijven om oude browser te ondersteunen. Zo kunnen we gezamenlijk kosten besparen.

Website

Webshop

Web applicaties


WordPress

App ontwikkeling

Laravel

Het ontwikkelproces

Het ontwikkelen van websites, webshops en applicaties heeft meerdere methodes. De methode die we gebruiken is afhankelijk van de grootte van het project. Hieronder laten we zien hoe een gemiddeld ontwikkel traject eruit komt te zien.


Stap 1

Functioneel ontwerp

Allereerst moeten we uitwerken wat het uiteindelijke product moet worden. Dit doen we door goed te luisteren naar uw vraag. Zo stellen wij een aantal vragen zoals: hoeveel bezoekers verwacht je, moet er een CMS aan gekoppeld worden, wie is/zijn je doelgroep(en) etc. Vervolgens werken we de structuur van de applicatie uit waardoor je een overzicht van de pagina’s krijgt. Op iedere pagina zijn functionaliteiten beschikbaar. Deze functionaliteiten moeten in kaart gebracht worden.

Dit alles werken we uit in een document. We houden het kort en krachtig maar dit zal wel de basis van het project vormen. Zo is het voor iedereen duidelijk wat er gevraagd wordt.


Stap 2a

Ontwerp

Op basis van het functioneel ontwerp kan de ontwerper beginnen met het maken van een wireframe. Zo wordt bepaald welke elementen er in de website moeten komen en waar deze gepositioneerd moeten worden. Wanneer het nodig is kan er een klikbaar prototype gemaakt worden om de flow van de applicatie te testen (UX/UI). Ook zal de ontwerper u bij het proces betrekken wanneer dat nodig is. Zo wordt u ook op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.

Nadat de wireframes voltooid zijn wordt er aan de vormgeving gewerkt. Wanneer u al een huisstijl heeft zal onze ontwerper dit verwerken in het ontwerp. De ontwerper houdt rekening met de doelgroep e zal het ontwerp aan u presenteren en toelichten.


Stap 2b

Techniek keuze

Tegelijkertijd met de ontwerper zal de ontwikkelaar kijken welke technieken er gebruikt gaan worden. Gaan we een CMS zoals WordPress gebruiken of een framework als Symfony/Laravel gebruiken? Deze keuzes worden gebaseerd op de inhoud van het functioneel ontwerp. Alle gewenste functionaliteiten worden doorgenomen en er wordt gekeken hoe deze gerealiseerd gaan worden. Er zullen vragen gesteld worden zoals: Gaan we bestaande bibliotheken hiervoor gebruiken of wordt het maatwerk? Dit zijn belangrijke keuzes die tijd en dus geld kunnen besparen. Zo hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen we gebruik maken van bestaande opties.

Wanneer nodig zullen wij de scrum ontwikkelmethode gebruiken. Zo kunnen we alle functionaliteiten prioriteiten geven en aangeven hoeveel tijd het ontwikkelen van een functionaliteit zal kosten. Het prioriteren van de functionaliteiten doen we door middel van de MoSCoW methode. De hoofdletters staan voor “Must”, “Should”, “Could” en “Won’t”. Daarmee kunnen we per functionaliteiten een prioriteit koppelen:

  • Must: Functionaliteit is vereist
  • Should: Functionaliteit is zeer gewenst
  • Could: Functionaliteit realiseren we als het binnen het budget past
  • Won’t: Functionaliteiten die we niet gaan oppakken

Hiermee kunnen we het project goed afbakenen en hebben we duidelijke afspraken. Zo voorkomen we miscommunicatie en weten we wat we van elkaar kunnen verwachten


Stap 3

Programmeren

Het moment waar onze programmeurs van staan te popelen is aangebroken, we kunnen ze loslaten! Tijdens deze fase zorgen wij dat we voldoende koffie hebben en onze programmeurs ongestoord te werk kunnen gaan. Onze projectmanager/scrummaster zal de programmeurs voeren met tickets. Alle functionaliteiten staan als losse kaarten (tickets) in een digitaal bord staan. Deze worden opgedeeld in sprints van 1 of 2 weken.

Elke sprint is er een overleg met de productowner (u als klant), de projectmanager en de programmeur waarin de functionaliteiten worden besproken en vastgelegd in de tickets. Zo voorkomen we dat er miscommunicatie optreedt door een verkeerde interpretatie. De tickets zullen langzaam van links (Todo) naar recht (Done) gesleept worden. Aan het einde van een sprint zal er een testbaar product zijn dat door de productowner getest kan worden. Zo ziet u na elke sprint wat de ontwikkelingen zijn en kunt u tijdig ingrijpen en feedback geven als iets net niet klopt en aangepast moet worden.


Stap 4

Testen & lancering

Wanneer alle besproken functionaliteiten (tickets) zijn verwerkt en de laatste sprint getest is, kan de gehele applicatie getest worden. Dit is het moment waarop u de gehele applicatie in één keer kunt testen en uw laatste feedback kunt geven. Wij zullen al deze feedback doornemen en verwerken.

Zodra alle feedback is verwerkt zullen wij de livegang voorbereiden en de lancering van uw website/applicatie inplannen. Wanneer nodig kunnen wij ook eventuele trainingen geven aan u en/of uw medewerkers zodat zij weten hoe zij deze kunnen beheren.